DÔCHODOK

V súčasnosti má klient k dispozícii viacero spôsobov, ako si môže zabezpečiť životný štandard  v dôchodkovom prípadne aj preddôchodkovom veku. Jedným zo základných možnosti je 3 dôchodkový pilier.

My vo Finexperte vieme vďaka komplexnému prístupu priniesť klietom viacero možnosti klienta kumulovať svoje úspory a efektívne tak využívať výhody finančného trhu v celej šírke jeho možností.

Produkty pre Vás:

 Doplnkové dôchodkové sporenie

 Starobné dôchodkové sporenie

Bohužiaľ, samotný dôchodok pri súčasnom systéme dôchodkového zabezpečenia vám s určitosťou nebude stačiť na krytie vašich nákladov.

PORADÍME VÁM VYBRAŤ SPRÁVNE DÔCHODKOVÉ SPORENIE.

     

    ZISKUJTE S PARTNERMI, KTORÝCH DOBRE POZNÁTE