Spolu tvoríme budúcnosť a plníme Vaše sny

INVESTÍCIE

Naši experti pri navrhovaných riešeniach vždy vychádzajú z potrieb klienta, berúc na zreteľ investičný profil klienta – výška investície, akú časť majetku klienta investícia predstavuje, investičný horizont, účel investície, vzťah klienta k rizikám, očakávaný výnos, klientom očakávania a preferované riešenie.

S nami môžete svoje peniaze uložiť a investovať.

 Termínované vklady​ a vklady bez časovej viazanosti

 ​Sporiace účty, bežné účty a účty peňažného trhu

 Jednorazové a pravidelné investície do podielových fondov

CHCETE INVESTOVAŤ S FINEXPERT GROUP? …NAPÍŠTE NÁM 🙂

     

    ZISKUJTE S PARTNERMI, KTORÝCH DOBRE POZNÁTE